Звоните Пн-Пт с 9 до 19
+38 (044) 237-59-59
+38 (067) 443-58-63
+38 (067) 329-90-03
advocata@gmail.com
advocata@lawukraine.com.ua 


Дивитись карту

 Оставить заявку или задать
  вопрос Вы можете заполнив
    форму:

Задать вопрос
Kонтактное лицо*:
Телефон*:
E-mail:
Сообщение*:
Чтобы воспользоваться формой, включите поддержку JavaScript и Cookies в браузере.
* помечены обязательные поля

      Мы обязательно с Вами
       свяжемся!


 

Новий Регламент МКАС при ТПП України

У 2017 році Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України (далі - МКАС) відзначив своє 25-річчя. За цей час, завдяки його почесному засновнику - академіку Побірченко Ігорю Гавриловичу, а також нині діючому голові МКАС Селівону Миколі Федосовичу, який гідно продовжує почесну справу свого попередника, МКАС перетворився в авторитетну і впізнавану в світі арбітражну інституцію, якій довіряють вирішення суперечок представники бізнесу багатьох зарубіжних країн.

МКАС постійно розвивається з урахуванням світових тенденцій в арбітражі, наслідком чого стало прийняття нової редакції Регламенту (набрав чинності з 1 січня 2018 року) як основного процесуального документа, що регулює процедуру розгляду справ. Зміни також враховують реформи процесуального законодавства України та багаторічну напрацьовану практику МКАС.

Незважаючи на позитивні сторони регламенту старої редакції, основні зміни спрямовані на прискорення, ефективність, прозорість і економність процедури розгляду справ для сторін. Наприклад, згідно статті 45 нового Регламенту сторони можуть домовитися про прискорену процедуру арбітражного розгляду, за якою справа буде слухатися одним арбітром, за винятком випадків, коли сторони домовилися про інше. Для прискореної процедури передбачені наступні терміни: оплати арбітражного збору - 15 днів, призначення сторонами арбітра - 10 днів, надання відповідачем відзиву на позовну заяву - 10 днів, винесення судом рішення - протягом 20 днів з дня завершення слухань у справі. Таким чином, тривалість розгляду спору за даною процедурою в теорії не повинна перевищувати двох місяців. Це при тому, що мінімальна тривалість розгляду справ із застосуванням Регламенту старої редакції становила до трьох місяців з моменту формування складу Арбітражного суду.

Також новий Регламент передбачає можливість проведення організаційної наради і усного слухання, участі сторони, опитування свідків і експертів з використанням засобів відео-конференц-зв'язку.

Новою редакцією Регламенту для складу Арбітражного суду відводиться активна роль в процесі дослідження доказів і процедури доказування. Так, в статті 52 передбачено право Арбітражного суду проводити огляд речових доказів, огляд місця або розпорядиться про огляд їх експертом. Склад суду на свій розсуд може вимагати від сторін подачі додаткових документів/доказів (в тому числі і в електронній формі), запитувати надання доказів від третіх осіб, які склад Арбітражного суду визнає необхідними для розгляду спору. Також склад Арбітражного суду має право на свій розсуд або на прохання будь-якої зі сторін, якщо вважатиме її обгрунтованою, призначити проведення експертизи або викликати і заслухати свідків у справі. Крім того, новий Регламент визначив основні вимоги до письмових доказів, закріпив поняття електронних доказів і вимоги до них, уточнив правила доведення.

Загалом, виходячи з положень нового Регламенту в процедурі арбітражного розгляду справи відбулися такі зміни:
  • врегульовано питання процесуального правонаступництва. Згідно зі статтею 23 Регламенту, в разі припинення діяльності юридичної особи, зміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, смерті або оголошення фізичної особи померлою або безвісно відсутнім, а також в інших передбачених випадках, Арбітражний суд за письмовим клопотанням сторони та/або правонаступника, з урахуванням змісту арбітражної угоди і всіх обставин справи, може залучити до участі у справі правонаступника відповідної сторони. Всі дії, вчинені в процесі арбітражного розгляду до вступу в нього правонаступника, для нього обов'язкові;
  • передбачена можливість звернення сторони до державного суду з заявою про вжиття заходів щодо забезпечення поданого в МКАС позову. Якщо ж цим судом винесено ухвалу чи інший процесуальний документ про вжиття таких заходів, сторона повинна без зволікання інформувати про це МКАС. Слід нагадати, що сам порядок звернення передбачений статтями 149, 151, 152 ЦПК України;
  • відповідно до частини 7 статті 60 нового Регламенту до підписання будь-якого арбітражного рішення склад Арбітражного суду повинен подати проект Генеральному секретарю МКАС, який не зачіпаючи незалежність складу Арбітражного суду в прийнятті арбітражного рішення, може звернути його увагу на будь-які виявлені невідповідності проекту арбітражного рішення вимогам Регламенту, в тому числі щодо форми арбітражного рішення, на помилки, описки чи арифметичні помилки. Рекомендації Генерального секретаря МКАС повинні бути розглянуті протягом 10 днів з моменту їх отримання, що має позитивно позначитися на якості арбітражних рішень;
  • зазначення ціни позову тепер буде обов'язковим для всіх категорії спорів, навіть в тих випадках, коли його позовні вимоги або їх частина мають нематеріальний характер. Якщо вона буде визначена неправильно - Голова МКАС або склад Арбітражного суду мають право за власною ініціативою визначати ціну позову, грунтуючись на представлених документах;
  • максимальна сума арбітражного збору обмежена в розмірі 350 тис. доларів США в суперечках, ціна яких дорівнює або перевищує 50 млн доларів США. Виключно в зв'язку зі складністю позову, тимчасовими витратами або множинністю вимог президія МКАС має право збільшити розмір арбітражного збору.
З огляду на вищевикладене, можна зробити висновок про те, що редакція Регламенту МКАС зазнала істотних позитивних змін, які в цілому спрямовані на удосконалення процедури розгляду спорів, забезпечення максимальної зручності і економності для сторін.

сайт створено компанією сайт разработан компанией Эффект