Звоните Пн-Пт с 9 до 19
+38 (044) 237-59-59
+38 (067) 443-58-63
+38 (067) 329-90-03
advocata@gmail.com
advocata@lawukraine.com.ua 


Дивитись карту

 Оставить заявку или задать
  вопрос Вы можете заполнив
    форму:

Задать вопрос
Kонтактное лицо*:
Телефон*:
E-mail:
Сообщение*:
Чтобы воспользоваться формой, включите поддержку JavaScript и Cookies в браузере.
* помечены обязательные поля

      Мы обязательно с Вами
       свяжемся!


 

Представництво інтересів в МКАС при ТПП України

Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, українські компанії іноді стикаються з несумлінними іноземними контрагентами, які не виконують своїх контрактних зобов'язань належним чином, що призводить не тільки до збитків, а й до застосування до компанії санкцій з боку державних фіскальних органів. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» передбачає пеню за не повернення валютної виручки. Згідно зі статтями 1 і 2 зазначеного Закону:

  • Виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.
  • Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

Національний банк України має право коригувати до шести місяців строки розрахунків, які вказані в статтях 1 і 2 вищевказаного Закону та на даний момент, відповідно до Постанови Національного банку України № 140 від 03.03.2016, розрахунки за операціями, передбаченими в статтях 1 і 2 Закону повинні здійснюватися в термін, який не перевищує 90 календарних днів.

Відповідальність за порушення зазначених вище термінів передбачена статтею 4 Закону, згідно з якою порушення резидентами термінів, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).

Єдиний спосіб уникнути нарахування зазначеної вище пені, крім досягнення згоди з недобросовісним нерезидентом - це звернутися з позовом в Міжнародний комерційний арбітражний суд чи Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України.

Статтею 4 вище зазначеного Закону прямо передбачено, що в разі прийняття до розгляду Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла в результаті невиконання нерезидентом передбачених експортно-імпортними контрактами термінів оплати за товар, послуги або поставки продукції, терміни, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення не сплачується.

У разі прийняття Арбітражним судом рішення про відмову в позові повністю або частково, припинення (закриття) провадження у справі, або ж якщо позов був залишений без розгляду, терміни передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, поновлюються і пеня за їх порушення сплачується за кожен день прострочення, включаючи період, на який ці терміни були зупинені.

Юристи нашої компанії допоможуть підготувати документи і своєчасно звернутися до Міжнародного комерційного арбітражного суду (МКАС) при Торгово-промисловій палаті України та захистять Ваші права і фінансові інтереси, стягнуть заборгованість з недобросовісного контрагента - нерезидента і допоможуть уникнути санкцій з боку державних органів.

сайт створено компанією сайт разработан компанией Эффект