Звоните Пн-Пт с 9 до 19
+38 (044) 237-59-59
+38 (067) 443-58-63
+38 (067) 329-90-03
advocata@gmail.com
advocata@lawukraine.com.ua 


Дивитись карту

 Оставить заявку или задать
  вопрос Вы можете заполнив
    форму:

Задать вопрос
Kонтактное лицо*:
Телефон*:
E-mail:
Сообщение*:
Чтобы воспользоваться формой, включите поддержку JavaScript и Cookies в браузере.
* помечены обязательные поля

      Мы обязательно с Вами
       свяжемся!


 

Міжнародний арбітраж в Україні і Росії: конкуренція буде завжди

Сергій Лєбєдєв– Сергію Миколайовичу, 24 травня ц.р. МКАС при ТППУ відзначив 20-ту річницю своєї діяльності. Що ви вважаєте основними досягненнями цієї установи як досвідчений арбітр і екс-голова МАК при ТПП РФ, який з 1974 р. ви очолювали багато років? Чи можна вважати, що україн-ський арбітраж набув популярності за кордоном?

– Відомо, що сьогодні міжнародний комерційний арбітраж як в Україні,так і в Росії є основним інструментом для вирішення спорів, що виникають у різноманітних сферах міжнародних господарських відносин. Але скільки етапів становлення і розвитку потрібно було пройти цим арбітражним інститутам з моменту їх створення, скільки перешкод треба було подолати їх засновникам для досягнення мети! Дуже важливо, щоб сучасні керівники арбітражних інститутів не забували про здобутки поперед-ників, розуміли їх значення, не зупинялися на досягнутому і відповідально приймали рішення про зміни налагодженого до них механізму, адже іноді необдуманий крок може суттєво вплинути на розвиток діяльності, призвести до втрати авторитету, довіри тощо.

Нещодавно (17 лютого 2011 р.) ми відсвяткували 80-річчя Морської арбітражної комісії при ТПП РФ. Най-ближчим часом 80 років із дня заснування відзначатиме і МКАС при ТПП РФ. Історія заснування російських ар-бітражних інститутів бере початок ще з радянських часів, коли можливість створення при товарних біржах арбіт-ражних комісій із правами третейського суду передбачалася постановою Ради праці та охорони РРФСР від 23.08.1922 р. і постановою ЦВК і РНК СРСР від 17.06.1932 р. При Всесоюзній торговій палаті була створена Зовнішньо-торговельна арбітражна комісія, що працювала на засадах третейського судочинства за наявності угоди про це між сторонами, однією з яких був «іноземний елемент». Інша ситуація була в Україні, де міжнародний комерційний арбітраж взяв початок вже після розпаду Радянського Союзу, тобто у найважчий, перехідний період існування наших держав.Наскільки мені відомо,в Україні починаючи з 1992 р. на державному рівні тривалий час точилися су-перечки щодо доцільності прийняття Закону «Про міжнародний комерційний арбітраж», проект якого було розроблено ТППУ. Однак відповідний документ було на-решті прийнято. І те, що арбітражні установи при ТППУ сьогодні вийшли на міжнародний рівень і мають високий імідж у світі, – велика заслуга насамперед академіка Ігоря Гавриловича Побірченка – творця та незмінного керівника цих арбітражних органів протягом 18 років, ще з дня їх утворення. Саме завдяки зусиллям, енергії, мужності та інтелекту Ігоря Гавриловича та грамотно підібраної ним команди фахівців Україна надзвичайно швидко пройшла етап становлення міжнародного арбітражу та законодавчої регламентації його діяльності.Він зробив визначний внесок у розвиток міжнародного арбітражу не лише в Україні, але й на всьому постсоціалістичному просторі Європи та Азії.Я дуже добре знав Ігоря Гавриловича, ми дружили протягом багатьох років. З великою жалобою я сприйняв звістку про те, що його не стало. Приїхавши до Києва, я насамперед відвідав його могилу та поклав на неї квіти. Ми втратили велику людину, і я високо оцінив ту увагу і пошану, яку зараз виражають Ігорю Гавриловичу в МКАС при ТППУ.

Треба відзначити високий рівень організованої в Україні міжнародної конференції з нагоди 20-річчя МКАС при ТППУ, у якій взяло участь чимало представників іно-земних арбітражних інститутів, у тому числі Стокгольму та Міжнародної торгової палати. Крім того, цій події при-свячені дуже цікаві та корисні видання: збірник нор-мативно-правових актів щодо міжнародного комер-ційного арбітражу в Україні та збірник наукових статей, присвячених окремим аспектам функціонування між-народного комерційного арбітражу в Україні. Зокрема, заслуговує на увагу стаття голови МКАС при ТППУ М. Ф. Селівона, яка поєднує в собі як здобутки минулого, так і свіжий погляд на перспективи розвитку. Це дає підстави вважати, що новий керівник МКАС продовжуватиме справу І. Г. Побірченка, що стосується додержання прин-ципів справедливості і законності.

Доповіді, зроблені на конференції, дуже добре розкрили аспекти діяльності українського арбітражного інституту, який, за оцінками іноземних колег, тримає високий рівень. Але я вважаю, що з метою просвіти юристів необхідно оприлюднювати практику МКАС при ТППУ, публікуючи арбітражні рішення. До речі, тема моєї доповіді на конференції була пов'язана саме з необхідністю публікації арбітражних рішень: я розглядав питання про дотримання при цьому конфіденційності розглянутих спорів.

Арбітри, розглядаючи комерційні спори, дуже часто стикаються з недостатнім рівнем підготовки документів, що їх подають до міжнародних арбітражних інститутів як РФ, так і України фахівці в галузі права, які представляють інтереси сторін у справах. Саме публікація рішень і, таким чином, забезпечення доступу цих фахівців до арбітражної практики може підняти рівень їхньої кваліфікації і тим самим полегшити арбітрам роботу при розгляді спорів за їх участю. Так, публікація рішень МКАС при ТППУ у 2006 р. під редакцією І. Г. Побірченка була дуже корисною, тому я сподіваюсь, що відповідна практика останніх років також буде найближчим часом опублікована, у тому числі й англійською мовою.

– Як ви вважаєте, чи є МКАС при ТППУ конкурентом аналогічного інституту в Російській Федерації? Якщо так, то яким чином ця конкуренція впливає на розвиток міжнародного комерційного арбітражу в наших країнах?

– Конкуренція дійсно існує, це природно. Це показник того, що МКАС при ТППУ і МКАС при ТПП РФ є великими арбітражними центрами. Конкуренція сприяє прогресу, і на світовому арбітражному ринку вона досить жорстка. Нещодавно в Санкт-Петербурзі відбувся міжна-родний юридичний форум. Виступаючи на ньому, пред-ставник Великобританії заявив, що більшість міжнародних спорів розглядається в Лондоні. Потім виступав представ-ник МТП, який також заявив, що більшість міжнародних спорів розглядається його інститутом. Ці заяви можна вважати спірними. Зрозуміло, що їхня мета – привернути увагу підприємців.Але слід пам'ятати,що одним із суттєвих показників рівня будь-якого арбітражного інституту є кількість звернень суб'єктів підприємництва задля розв'я-зання спорів. Цифри говорять самі за себе. І якщо арбітри МКАС при ТППУ та МКАС при ТПП РФ розглядають у середньому 350-450 справ на рік, за цим показником наші арбітражні інститути посідають пернгі місця в Європі. На мою думку, такі дані щодо МКАС при ТППУ свідчать про те, що Україна є важливим зовнішньоекономічним партнером і вже знайшла своє місце у світовій економіці. Значну роль відіграє і високий імідж українського арбітражу серед бізнесової та юридичної спільноти, а також втілення в організації та діяльності МКАС і МАК основних переваг арбітражу.

Повернуся до питания про необхідність публікації арбіт-ражних рішень, зокрема англійською мовою. Це відкриє доступ до них іноземній бізнесовій і юридичній спільноті та допоможе усвідомити високий рівень, якого ми досягли. Думаю, мала кількість таких публікацій англійською мовою і є тією причиною, через яку дехто вважає досвід іноземних арбітражних інститутів (Стокгольма, Лондона тощо) більшим, ніж досвід у цій галузі України чи РФ.

- Відомо що у 1993 р. ви приймали участь в розробці і активно сприяли прийняттю Закону РФ «Про міжнародний комерційний арбітраж». Як Ви оцінюєте рівень законо-давства про арбітраж в Україні?

- На мій погляд, наявна в Україні нормативно-правова база - згадані закони України «Про міжнародний комерцій-ний арбітраж» та «Про третейські суди», відповідні положения Цивільного і Господарського кодексів, положения і регламента МКАС і МАК при ТППУ - відповідає сучасним вимогам, базується на міжнародних договорах України у цій сфері, документах Комісії ООН із права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ). Позитивним показником можна вважати прийняття в Україні 3 лютого 2011 р. двох законів про внесения змін до Цивільного процесуального та Господарського процесуального кодексів щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчого документа на примусове його виконання. Як зазначає у своїй публікації М. Селівон, до прийняття цих законів у чинному законодавстві України справді існувала прогалина: не було визначено, які суди мають виконувати арбітражні рішення, винесені на території України, та не було врегульовано процедуру розгляду подібних справ. Після схвалення цих нормативно-правових актів було розмежовано сфери діяльності господарських судів і судів загальної юрисдикцїі з цього питания, до процесуальних кодексів внесли спе-ціальні розділи, присвячені оскарженню рігпень третей-ських судів та видачі виконавчих документів на їх примусове виконання. Не вдаючись у подробиці, скажу, що рішення про примусове виконання рішень МКАС І МАК при ТППУ виконуються місцевими судами загальної юрисдикції за місцезнаходженням боржника чи його майна в порядку, передбаченому ст. 391-398 ЦПКУ.

- Сергію Миколайовичу, як часто ви відвідуєте Україну, Київ?

- Я дуже люблю Україну. Я народився в місті Севастополі, це моя батьківщина. Як арбітр МКАС І МАК при ТППУ я періодично відвідую Київ - це чудове місто. 23 травня, за день до конференції, я розглядав справу у складі арбітрів МКАС при ТППУ І, до речі, маю відзначити, що за 20-річний період діяльності МКАС створено колектив висококваліфікованих арбітрів, які завдяки своїм профе-сійним та особистісним якостям здатні винести рішення неупереджено, об'єктивно, оперативно, ВІДПОВІДНО до обставин справи та застосовуваного права. 3 ними приємно працювати, а тому кожний візит до Киева я сприймаю з радістю. Перебуваючи в цьому місті, завжди згадую рядки улюбленого твору М. Булгакова «Дні Турбіних», де подїі
відбувалися саме в Києві. До речі, моя улюблена страва - український борщ!®

Розмову вів Андрій КЛИМЧУК

«Правовий тиждень»

<< Назад

сайт створено компанією сайт разработан компанией Эффект